Tietoa meistä

Luovuutta ja asiakaslähtöisyyttä

Suunnittelijan taustaa

Koulutukseltani olen ylioppilas, puutarhuri ja ympäristösuunnittelija. Puistopuutarhurin tutkinnosta valmistuin vuonna 2000 ja ammattikorkeakoulututkinnosta vuonna 2004. Jälkimmäinen amk-tutkinto antoi valita nimikkeeksi joko hortonomin tai ympäristösuunnittelijan, ja valitsin ympäristösuunnittelijan. Tutkinto sisälsi sekä viheralueiden suunnittelun että rakentamisen. Kuitenkin puhun itsestäni hortonomina, koska tutkintosisällöt ovat samat, ja usein ympäristösuunnittelija voidaan ymmärtää insinöörinä. 

Tällä hetkellä lopettelen täydennyskoulutusta ylemmästä amk-tutkinnosta, joka vastaa yliopiston maisteritason koulutusta. Tällöin valmistun ympäristösuunnittelun erityisasiantuntijaksi. Valinnaiset kurssit; rakennuttaminen ja johtaminen, antavat myös tukea itseni, osaamiseni ja yritykseni kehittämiselle. 

Työkokemusta on karttunut sekä yksityiseltä ja julkiselta puolelta. Olen työskennellyt monipuolisesti pienemmissä ja laajemmissa viheralueiden suunnitteluprojekteissa. Osaamiseni keskittyy yksityispihojen suunnittelusta julkisiin erityisosaamista vaativiin tehtäviin.

Suunnittelijana ja viheralan asiantuntijana olen persoona, jonka vahvuuksiin kuuluvat mm. viherrakentamisen kokonaisprosessin ymmärtäminen ja kuinka sen eri osa-alueilla on erityinen merkitys lopullisen kohteen syntymiseen ja sen ylläpidolle. Mielestäni minun on vaivatonta tuottaa eri vaihtoehtoja ja arvottaa niitä toisiinsa nähden. Lisäksi olen luova, tarkka ja huolellinen, mitä tulee suunnitelmapiirrosten sisältöihin ja ulkoasuihin. Minun on helppo lähestyä ihmisiä ja pidän itseäni sosiaalisena ja aitona persoonana.

Yrityksen taustaa

Yritys on aloittanut toimintansa vuonna 2011. Vuonna 2022 suunnittelija ryhtyi päätoimiseksi yrittäjäksi. Yrityksen ydintoimintana on tarjota monipuolisesti viheralueiden suunnittelun ratkaisuja sekä yksityisille että puolijulkisille ja julkisille kohteille. Viherrakentaminen on vielä pienimuotoista ja konetyöt toteutetaan aliurakointina.

Aiemmat suunnittelutuotteet on laadittu yrityksille, joissa Saarikoski on ollut palkattuna suunnittelijana. Yksityisiä pihakohteita on suunniteltu noin 100 kohdetta, ja julkisille viheralueille on laadittu noin 40-50 suunnitelmaa. Leikki- ja liikunta-alueille on laadittu yhteensä noin 20 suunnitelmaa.