Palvelut

Yksityiset pihakohteet:

Asiantuntija tarjoaa konsultointia ja suunnittelupalvelua yksityisiin pihoihin ja vapaa-ajan kohteisiin. Tavoitteena suunnitella asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaiset kestävät viherratkaisut pihan eri osa-alueisiin. Kestävät viherratkaisut saavat asiakkaan viihtymään pihassaan ja nauttimaan sen luomasta tunteesta. Hyvinvoiva ja esteettinen piha luo iloa, onnea ja hyvinvointia kaikille kodin asukkaille.


Pihat suunnitellaan helppohoitoisiksi ja laadukkaiksi. Pihoissa yhdistyy myös toiminnallisuus ja luontoarvot - kauneus ja harmonia. Eli helppohoitoinen piha ei ole suinkaan tylsä ja kaavamainen, vaan se sisältää elottoman ja elollisen luonnon yhteyden kaikessa kauneudessaan.

Asiantuntija löytää oikeat viherratkaisut juuri Sinulle tai Teille! 

P.s. Muistathan hyödyntää kotitalousvähennystä suunnittelupalkkioiden maksatuksessa!Julkiset ja puolijulkiset kohteet:

Asiantuntija tarjoaa konsultointia ja suunnittelupalvelua julkisiin ja puolijulkisiin kohteisiin; yritykset, taloyhtiöt ym. Tavoitteena suunnitella kestävä viherkokonaisuus, jossa yhdistyy toiminallisuus, turvallisuus, viherrakentamisen tekniset vaatimukset sekä viihtyisyys ja harmonia. Suunnittelu toteutetaan osallisuutta korostaen - niin, että kohteen käyttäjät ja muut toimijat otetaan mukaan yhteistyöhön heitä tasa-arvoisesti ja -vertaisesti kuunnellen. 

Tarkoituksena on viedä suunnitelma kestävästi rakentamisen prosessiin ja edelleen ylläpitoon. Näin ollen yritys tarjoaa myös rakentamisen ja hoidon aikaista valvontaa, jolla voidaan turvata suunnitellun kohteen elinkaari. Jo taloudellisenkin hyödyn vuoksi suunnittelija tulisi osallistaa rakennusurakan aloituspalaveriin suunniteltuun kohteeseen.

Tekniset suunnittelupiirrokset ja muut asiakirjat takaavat myös sen, että kohteessa on huomioitu rakennusteknisten osa-alueiden lisäksi turvallisuusstandardien mukaiset vaatimukset. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli kohteeseen sisältyy leikki- tai liikuntavälineitä, kohteessa tulisi huomioida turvallisuusnäkökohdat eri rakennusteknisten osien osalta. 

Näin ollen taloyhtiö tai yritys voi kantaa vastuunsa yhteisestä piha-alueesta ja sen eri toiminnoista. Leikin ja liikunnan rinnalla suunnittelussa huomioidaan myös huollon ja pelastusajoneuvojen asettamat tarpeet

Asiantuntija saa Sinun tai Teidän viheraluekohteessa asuvat tai muulla tavoin toimivat ihmiset viihtymään! Muista, että ensi kokemus kohteesta luodaan lähiympäristön kautta! Lisäksi saat nostettua kohteen arvoa, sen asiakastyytyväisyyttä sekä tärkeimpänä ihmisten hyvinvointia!